institución

¿kepai tepɨyɨa?
ʹAutɨma

Supremo tribunal pihɨkɨ ʹitsikame waɨkawa rayeʹatɨ mikɨ yaputikamie ʹaixɨ ʹiyari temuʹuwanikɨ ʹena kwietuxarie, ʹena teputeuximaya magistradas meta magistrados yemekɨ teteuximayatɨ ʹaixɨ iyari temukutetɨkanikɨ tayunaitɨ kiekaritari, ʹaimieme teputekuʹeriwa ʹikɨ página waɨkawa ʹatsiparewieni ekɨ uka, uki nunutsi ya xeikɨa temaikɨ. pehetimaitiyeikatɨ ʹa heitserie, meta tsiere peraku maitɨ kehate mepita’ɨwiya ʹaixɨ iyari pemuyeikanikɨ, peheuyu xɨyarietɨ meta pekaʹnanaimarietɨ.