Institución

Iwaurika wa+kawa manayeneika
ʹAutɨma

Iwaurikaʹtimiemetsie convención sobre los derechos del niño

Iwaurika wa+kawa manayeneika

Cerrado
1. ¿ne ʹuka, ʹuki nunutsitɨ meta neʹtemaikɨ heitserie nereyeixa memeuyumaririe wahapaɨ?

Hu, yaxeikɨa pepeixeiya heitserie, meta tsiere hipame pekwahexeiya, mɨkɨta memeuyumaririe tsiere mekwahexeiya tɨɨri temari waheitserie.

2. ¿kewa neʹheitserie nepetimaiwe nemununutsikɨ meta temaikɨ nemuhɨkɨkɨ?

keneupɨnaka Ena” tepuatsi ʹanunɨani kewa ʹa heitserie pemukaxeiyawe.

 

3. ¿netiuparewiwe xeime xanetsika legal ʹtsie?

Xika ʹa heitserie mareuyenakeni xanetsikatsie hu, pepɨyɨwe. Itsɨkatari paɨmeputekuhɨawarɨwa pemuʹenierika, meta ʹa niuki waʹmekahaukahɨpani, yaxeikɨa peputiuparewiwe.

4. ¿kewa nepukaxeiyawe xapa ne heitserietsie nunuwame?

Keneupɨnaka “Ena” tepuatsi ʹanunɨani kewa pemutiukaxeiyawe leyes manuyehaitɨtɨa tɨɨri temari wa heitserie tsietimieme.

5. ¿xɨka nepapama mekahayuwitɨkɨni, netiyɨwe yu hutame wamatɨa nemuyeikani?

Hu Pepɨyɨwe, heitserie pepexeiya wahamatɨa pemuyeikanikɨ meta pewa iwatanetɨ yaxeikɨa pewareuka hɨawetɨ, ke xemutati yuriximekai memayu witɨkɨkaitsie. ʹa papama wahetsie puraka meʹatsi parewieka meta xɨamayaka ʹaixɨ iyari pemuyeikanikɨ wahamatɨa, xika ʹekɨ paipetikuʹeriwani.

6. ¿netiyɨwe nemeyani ya hayetewikaku nemama meta nepapa hatsia xɨka mekahayuwitɨkɨni, tsepa nepapa nemama kanetsipitɨakakaku?

Hu pepɨyɨwe. Heitserie pepexeiya ʹa papa meta ʹa mama wamatɨa pemuyemiekɨ yarayetewikaku tsepa kewa pemetɨa ya tɨni xeime paísʹtsie.

Xɨka ʹiwaurika peheuwewimɨkɨni, ketaneuka hɨaweka teputeyuti ʹutsirieni whatsappʹtsie, ʹikɨ paginaʹtsie kanayemieni tita mutiyukuʹiwawa ʹaixɨ pemutikayanikɨ.

7. kewa nepuyutaxanetawe xɨka xewitɨ ne iwa, ne hɨweme meta ne papama menetsi nanaimaka?

Puyeika titewatɨ procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, mikɨ ʹa hetsie putanuani ʹa heitserie kananaimariekakɨ. Niukameya pɨhɨkɨ 3030 meta xɨka utɨarika peheunɨamɨkɨni ikɨpɨhɨkɨ.

8. ¿netiuparewiyae xanetsikatsie?

Hu, tepɨatsiparewieni. Ena keneuta haka temuteyuti ʹutsirieni whatsappʹtsie. ʹIkɨtsie kanayemieni tepuʹatsi parewieni ʹa iwaurikatsie.